• Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of 65+ pas).

  • Meest recente inkomensverklaring. U kunt deze gratis opvragen via de belastingtelefoon 0800-0543. Houdt u er rekening mee dat het gemiddeld 5 werkdagen duurt. Houd uw BSN-nummer bij de hand.

  • Recente inkomensgegevens van de laatste drie maanden (salarisstrook, uitkeringsspecificatie, AOW-specificatie of pensioenspecificatie).

  • Verhuurdersverklaring. Die kunt u opvragen bij uw verhuurder. De verhuurdersverklaring mag niet ouder zijn dan 1 maand. Of een eigendomsbewijs van uw koopwoning, hypotheekoverzicht met WOZ-waarde.

  • Indien u zelfstandige bent, een definitieve of voorlopige aanslag van de Belastingdienst. Deze aanslag mag niet ouder zijn dan 1 jaar.  

  • Uittreksel bevolkingsregister (historisch overzicht) van de laatste tien jaar.

  • Inschrijving gemeente van uw eventueel meeverhuizend(e) kind(eren).

Zonder deze stukken kunnen wij u geen woning toewijzen!