• Kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

  • Meest recente inkomensverklaring. Deze is direct te downloaden via de website van de Belastingdienst.

  • Recente inkomensgegevens van de laatste drie maanden (salarisstrook, uitkeringsspecificatie, AOW specificatie (te downloaden vanuit mijnsvb.nl) of een pensioenspecificatie (te downloaden vanuit uw pensioenfonds). Eventuele jaaropgaven ontvangen wij ook graag indien mogelijk.

  • Bent u ondernemer? Dan hebben wij een kvk-uittreksel nodig, een resultatenrekening van het afgelopen jaar en een prognose van het huidige jaar vastgesteld door een boekhouder. Voor de prognose kunt u dit model gebruiken.

  • Heeft u een huurwoning? Dan hebben wij een verhuurdersverklaring nodig. Deze kunt u opvragen bij uw huidige verhuurder. De verhuurdersverklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Klik hier voor een voorbeeld. Als u bij Elan Wonen huurt dan heeft u geen verhuurdersverklaring nodig.

  • Heeft u een koopwoning? Dan hebben wij een hypotheekhoudersverklaring nodig waaruit blijkt dat er geen betaalachterstanden zijn geweest de afgelopen 2 jaar. Let op: als u een woning gaat huren dan verwachten wij dat u uw koopwoning verkoopt.  

  • Uittreksel bevolkingsregister (overzicht van uw woonhistorie) van de laatste 10 jaar. Deze mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

  • Inschrijving gemeente van uw eventueel meeverhuizend(e) kinderen.

Let op: voor de toewijzing is het mogelijk dat wij u vragen om aanvullende documenten aan te leveren. Zonder deze stukken kunnen wij u geen woning toewijzen!