Sociale huurwoningen

Zoekt u een sociale huurwoning in de regio Zuid-Kennemerland? 

Schrijft u zich dan in bij mijn.woonservice.nl of bel naar 0900 - 0400 800 (€ 0,45 per gesprek). Sociale huurwoningen zijn woningen met een kale huurprijs tot € 710,68 per maand. Elan Wonen heeft sociale huurwoningen in Haarlem, Heemstede en Velsen. Alle corporaties in Zuid-Kennemerland adverteren hun vrijgekomen woningen op Woonservice. Lees de voorwaarden waar u aan moet voldoen om in aanmerking te komen.

Passend toewijzen

Vanaf 2016 gelden in Nederland nieuwe regels voor toewijzing van sociale huurwoningen. De huurprijs van een woning moet beter passen bij inkomen en huishoudgrootte van een woningzoekende. We zijn dit ook wettelijk verplicht. Woningzoekenden met een gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen tot € 36.798 per jaar (prijspeil 2018) hebben toegang tot sociale huurwoningen. Lees verder over passend toewijzen

Verhuur seniorencomplexen

Een woning in een seniorencomplex verhuren wij normaal gesproken aan personen vanaf 65 jaar. Vanaf 1 juli 2015 is de nieuwe Huisvestingswet van kracht. Dit houdt in dat álle woningzoekenden mogen reageren op een seniorenwoning. Personen vanaf 65 jaar krijgen wel voorrang. Komt er geen kandidaat van boven de 65 jaar uit de selectie via www.mijnwoonservice.nl? Dan wordt de woning aan één van de overige kandidaten passend toegewezen. De zoekduur is dan bepalend. In de praktijk kan het dus betekenen dat u jongere buren krijgt. 

Sociale huurwoningen in Velsen

Wilt u een huis huren in Velsen? Dan kunt u zich via Wonen in Velsen inschrijven als woningzoekende. Alle corporaties in de gemeente Velsen adverteren hun vrijgekomen woningen op die site. De corporaties kunnen er voor kiezen huizen te 'verloten'. Deze huurhuizen worden gedurende drie dagen op Wonen in Velsen aangeboden. Om mee te loten, moet u wel ingeschreven staan. Voor loten telt uw inschrijfduur niet. Uit de geïnteresseerden wordt één kandidaat geloot.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden